ALV 2023

Op 23 februari vanaf 20.00 uur vindt de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) plaats.

Tijdens de ALV doet het bestuur verslag over het afgelopen jaargang en worden de plannen voor 2023 gepresenteerd en voorgelegd aan de leden.

Uiterlijk twee weken voor aanvang zal het bestuur alle stukken mailen naar de leden. Wij vragen alle leden om aanwezig te zijn bij de ALV.

Nieuws Overzicht